keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Esseisiin tutustumista

Luin ensimmäisenä essee oppimisien vallankumous. Esseessä kirjoittaja kertoo siitä kuinka kouluissa opetusmenetelmää tulisi muuttaa enemmän luovaksi ja asioita tulisi harjoitella käytännössä. Esseen alussa kirjoittajan opiskelu tyyli oli koulunpenkillä istumista kirjoittamista ja kuuntelua mutta vaihdettuaan koulua jossa asiat opetellaan käytännössä ja vapaa keskustelu ja pohdinta ko aiheesta on sallitua on hän oppinut huomattavasti enemmän ja asiat pysyvät mielessä todella kauan. Kirjoittaja kertoo myös tavoitteiden asettamisesta ja siitä kuinka tärkeää on joskus myös epäonnistua. Itse olen tämän kirjoittajan kanssa samaa mieltä. En koskaan ole oppinut kunnolla opettajaa kuuntelemalla vaan asiat ovat jääneet mieleeni tekemällä. Keskustelu opiskeltavasta aiheesta kavereiden kanssa auttaa sillä keskustelemalla muiden kanssa saa tietää muiden mielipiteen ja oivallukset. 

Esseesä esitellään kirjaa joka kertoo visuaalisen oppimisen teoriasta ja visualisoinnin hyväksi käytöstä. Esseessä kerrotaan seitsemän perusperiaatetta luovaan ajatteluun jotka ovat uteliaisuus, käytännön testi, aistien valtakunta, epävarmuus, tasapaino tieteen ja taiteen välillä, tervesielu terveessä ruumissa ja kaikki liittyy kaikkeen. Uteliaisuus kohdassa sanotaan että jokaisen tulisi pitää mieli avoinna ja katsella asioita erilaisista näkökulmista eikä mitään tule pitää itsestään selvyytenä. Käytännön testi korostaa sitä kuinka tärkeää on tehdä asioita käytännössä ja jos sinulla on idea pyri totruttamaan se. Aistien valtakunta tarkoittaa lähinnä sitä että tulisi pitää mieli valppaana ja ottaa merkille ympärillä tapahtuvat asiatkuten äänet ja hajut. Epävarmuus, "Uskalla uskoa omiin uskomuksiin,mutta älä sulje mahdottomuutta pois" näin sanoi esseen kirjoittaja ja mielestäni tämä lause on aivan loistava kuvaamaan aihetta. Tasapaino tieteen ja taiteen välillä tarkoittaa järjen ja tunteen yhteispeliä. Tässäkin perustana asioiden katsominen erikanteilta ja kokonaisuuskuvien tekeminen ja tutkiminen esim. mindmap. Terve sielu terveessä ruumissa tarkoittaa hyvää fyysistä kuntoa jolloin mielikin pysyy vireänä. Kaikki liittyy kaikkeen perustelee sitä kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jokaisella on jokin merkitys ja tarkoitus. Kirja josta esseessä kerrotaan perustuu visuaaliseen oppimiseen. Itse aion painaa nämä asiat mieleeni sillä ne ovat oikeasti hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä. Tärkein oppikoppi oli ehkä se että kaikkia asioita tulee katsoa erilaisista näkökulmista ja kaikella on tarkoituksensa.

Kehuskelua, tavoitteita ja rohkeutta
Tämä essee keroo tavoitteista, unelmista  ja elämästä. Esseessä kirjoitta kertoo urheilijasta joka on saavuttanut unelmansa ja saanut paljon palkintoja olemalla erilainen ja toteuttamalla omia visioita. Nykymaailmassa on vaikeaa olla erilainen. Ihmisiä leimataan ulkonäön tai pukeutumisen perusteella ja eläminen massan mukana on huomattavasti helpompaa. Tietysti jokainen on mieleltään ja ajatuksiltaan erilainen ja jokaisella on erilaisia kykyjä ja vahvuuksia jotka aiheuttavat sen että tiimityöskentely on paras mahdollinen työtapa sillä jokaisella on se oma vahvuus ja kun vahvuudet yhdistetään saamme paljon enemmän ideoita, mäkökulmia ja mielipiteitä töihin ja projekteihin. Tiimeissä on myös erilaisia jäseniä. Jotkut ovat mukana kulkijoita, eli kulkevat tiimin mukana tekevät työnsä ja ovat mukana tiimissä omalla normaalilla osallistumisella. Sitten on joukun vetäjät jotka kannustavat muita ja vievät tiimiä eteenpäin johtamisellaan. Esseessä puhutaan siitä kuinka tärkeää on myös joskus kehua itseään, mutta sen toteuttaminen voi olla hyvinkin vaikeaa sillä itsensä kehuminen on automaattisesti tällä vuosisadalla itserakkautta ja omahyväisyyttä mikä ei mielestäni ole totta. Jotkut ihmiset ovat nöyrempiä ja ovat vain omassa mielessään ylpeitä aikaansaamisistaan kun taas toiset kertovat siitä myös muille ihmisille. On todella tärkeää asettaa itselleen tavoitteita. Kuitenkin tavoitteiden asettaminen voi olla hankalaa sillä yleensä ne ovat todella alhaisia ja väkisin viritettyjä eikä ihmiset uskalla unelmoida oikeasta tulevaisuudesta. Esseen kirjoittaja muistuttaa ettei elämää ja siihen sisältyviä asioita saa miettiä liikaa tämän seurauksena voi päästä hulluuden partaalle. Itse mietin aivan liikaa asioita. Stressaan pieniäkin virheitä ja jos esim. oma iltani poikkeaa normaalista saatan miettiä asiaa useita tunteja. Pitäisi ottaa asenne että elää vaikka viikon kerrallaan eikä miettiä niin kovin kaikkea muuta ja tulevaa. Itseäni motivoi onnistuminen ja tehtyjen asioiden konkreettinen näkeminen. Mielestäni oli todella hienoa suunnitella graafisesti Hanna Munterille kampanja ja kampanjan jälkeen nähdäitse valmiit esitteet ja pinssit.

Ajatuksia johtavista ajatuksista
Essee käsittelee tiimiakatemian toimintaan kuuluvia joka vuotisia yhdessä mietittävia johtavia ajatuksia jota jokaisen tiimiläisen tulisi miettiä kuluvan vuoden aikana. MIetittävät asiat ovat hankalia kuten: uskalla kokeilla, tee virheitä ja opi niistä. Ihmisten on todella vaikeaa hyväksyä sitä tosia asiaa että jokainen ihminen epäonnistuu. Esseessä on mainittu esimerkki tilanteesta josaa pieni lapsi koskettaa kuumaa hellaa satuttaa kätensä muttei tee tätä uudelleen ainakaan siitä kysymyksestä että mitä käy jos kosketan kuumaa hellaa. Johtavien kysymysten on tarkoitus auttaa tiimiakatemialaisia selviämään akatemialla ja  kehittymään ja oppimaan opiskelujen aikana. Esseen kirjoittaja painottaa kansainvälisyyden tärkeyteen. Suomessa opetettu ja koulutettu ei osaa ajatella liikeideoita suomen ulkopuolelle ilma kansainvälistä kanssakäymistä jonka takia matkustaminen on todella tärkeää. Ei saisi ajatella pelkästään yliopistoimaisella kaavalla ja tehdä kaikki mitä kirja sanoo ja uskoa pelkästään sitä mustaa valkoisella jotai joka päivä joutuu monta sivua lukea, vaan täytyy uskaltaa kokeilla, pohtia ja tutustua asiaan. Tiimiakatemian missio rohkeiden tiimiyrittäjien kasvattamisesta perustuu ja pohjautuu hyviknkin pitkälle näiden johtavien ajatusten ympärille. Tiimiakatemian käskyissä ja ohjeissa mainitaan sanat rohkeus yhteistyö ja rentous joiden on tarkitus esiintyä opiseklijan jokapäiväisessä elämässä. Esseen kirjoittaja on ylpeä koulustaan ja on täysin samaa mieltä käskyjen ja johtavien ajatusten kanssa. Omasta mielestäni tämä on todella hyvä tapa oppia ja sisäistää asioita. Olen aina ollut sitä mieltä että kaikkea ei kuulu tehdä niinkuin kirja käskee, esim. leipominenen koskaan tee pullataikinaa täysin ohjeen mukaan. Haluaisin todella paljon matkustella ympäri maailmaa ja suomeakin ja toivon että se on vielä jonain päivänä mahdollista.

Tiimiakatemian esseepankki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti